WebZdarma.cz

Stránky Petra Písaře

Programy a patche vlastní produkce či odvozeniny jiných děl

Lokalizace programů do češtiny

Stav překladu

Gentoo ebuilds

This is a collection of ebuilds I find usefull but missing in official portage. Most of them has been written by me.

Toto je sbírka ebuildů, které považuji za užitečné, ale chybí v oficiálním portagi. Většinu z nich jsem napsal já.

Archiv


E-mail: petr.pisar@atlas.cz
Jabber: petr_p@router.bayer.uni.cx

PGP: 0x4FD1AEC3365AF7BF.key (otisk: E3F4 2FCE 1568 30A8 0358 E6E9 4FD1 AEC3 365A F7BF), 0x67C6FAA2 (otisk: 4B52 8393 E6A3 B0DF B2EF 3A64 12C9 C5C7 67C6 FAA2), 0x7130CC72 (otisk: 8B15 3BED 928A C8CA 6243 CCE9 B91E 1FE2 7130 CC72).

No software patents No media fees!